Svrljig.Online

Ista prava za sve

Narodni poslanik Milija Miletić je uputio poslaničko pitanje Ministarstvu za rad, boračka i socijalna koje
se odnosi na ostvarivanje prava na socijalnu pomoć građana koji žive u nerazvijenim područjima.
Miletić je istakao da je potrebno veću pomoć i pažnju usmeriti ka građanima koji žive u nerazvijenim područjima i kada je reč o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć:

Ljudi koji žive u nerazvijenim područjima imaju problem sa ostvarivanjem prava na socijalnu
pomoć. Ukoliko su radno sposobni, nemaju više od 65 godina, nisu zaposleni, imaju više od 50 ari zemljišta na selu, nemaju prava na socijalnu pomoć – istakao je Miletić i dodao:

S druge strane, imamo ljudi koji imaju zemljište u centru grada, njegova vrednost je nekoliko
stotina hiljada evra i oni mogu da dobiju socijalnu pomoć. Da li vredi isto zemljište u centru
grada i u nerazvijenim područjima – upitao je Miletić.
Miletić je zatražio da i građani koji imaju 50 ari zemljišta u nerazvijenim područjima mogu ostvariti pravo na socijalnu pomoć:

Ne može se porediti zemljište od 50 ari u nerazvijenim područjima, sa zemljištem u Beogradu i
Novom Sadu. Potrebno je omogućiti da ljudi koji imaju 50 ari zemljišta u nerazvijenim područjima mogu ostvariti pravo na socijalnu pomoć –kazao je Miletić.
On je, takođe, predložio da je potrebno produžiti period isplate socijalne pomoći sa devet na 12 meseca
radno sposobnom stanovništvu, ali i pronaći način da se oni angažuju za rad u lokalnoj samoupravi.

Čitajte

Objavljen tekst uredbe o pomoći države majkama

Dejan

Održana sednica OO USS

Dejan

Više od šezdeset hiljada prijava za turističke vaučere

Dejan