Svrljig.Online

Opština Svrljig kupuje parcelu za proširenje groblja u Lalincu


Skupština opštine Svrljig, na sednici održanoj dana 28.06.2022. godine, raspisala je oglas za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Svrljig, prikupljanjem pismenih ponuda, na teritoriji opštine Svrljig u selu Lalinac, za potrebe proširenja seoskog groblja.

Predmet pribavljanja je nepokretnost, zemljište ukupne površine od 200 do 2000 m², na kojoj su rešeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno koja je u privatnoj svojini ponudioca i koja se nalazi u selu Lalincu i koje se graniči sa katastarskom parcelom 8615 (seosko groblje), na teritoriji opštine Svrljig. Nepokretnost se pribavlja po tržišnoj kupoprodajnoj ceni u visini procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti od strane nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa, odnosno ponuđena cena ne može biti veća od procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđene aktom nadležnog organa.

Pismena ponuda na oglas sa traženom dokumentacijom se predaje neposredno na pisarnici Opštinske uprave Svrljig ili putem pošte na adresi Opština Svrljig, ul. Radetova broj 31, u zatvorenoj koverti na čijoj prednjoj strani piše „za Komisiju za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Svrljig, prikupljanjem pismenih ponuda“, sa naznakom „ PONUDA-NE OTVARATI“.

Čitajte

Crvena Zvezda dobija klub navijača u Svrljigu

Dejan

Kulturni i sportski vikend u Svrljigu

Dejan

Koalicioni partneri u Svrljigu zajedno po badnjak

Dejan