Svrljig.Online

Unapređenje položaja najosetljivijih grupa


Borba za nova radna mesta, povećanje zaposlenosti, kao i podrška najosetljivijim grupama na tržištu rada biće u fokusu rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u 2022. godini, istakla je resorna ministarka prof. dr Darija Kisić Tepavčević na završnoj konferenciji „Osnažene zajednice – put ka inkluziji i razvoju“, koja je održana u okviru projekta „Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vreme pandemije Kovid 19“.

Ministarka Kisić Tepavčević je navela da će u 2022. godini za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja biti izdvojeno 6,55 milijardi dinara, što je povećanje u odnosu na 2021. godinu za više od 1,3 milijarde dinara. Planirano je da u mere aktivne politike zapošljavanja, koje podrazumevaju finansijsku podršku, sledeće godine bude uključeno više od 20.000 lica, dodala je Kisić Tepavčević.


Kisić Tepavčević je ukazala da samo zajedničkim snagama može biti unapređen položaj najosetljivijih grupa i dodala da su u tom smislu važna i dragocena iskustva organizacija civilnog društva i drugih partnera.

Čitajte

Jačanje sistema socijalne zaštite

Dejan

Miletić zatražio veća sredstva za decu na selu

Dejan

U toku je prijava popisivača

Dejan